กันกระแทก 20 กิโลกรัมขึ้นไป

440.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

กันกระแทก 20 กิโลกรัม ราคา 440 บาท

ตกกิโลกรัมละ 22 บาท

ความยาว 1 นิ้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก21 kg
Message us