กันกระแทก 10 กิโลกรัม

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

กันกระแทก 10 กิโลกรัม 240 บาท

ตกกิโลกรัมละ 24 บาท

ความยาว 1 นิ้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก10.5 kg
Message us