งานหัตถกรรมจากเชือกกล้วย

?งูแพ้เชือกกล้วย? ?เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่า เชือกกล้วยที่ทำจากกาบกล้วยตากแห้ง ถ้าทำเป็นบ่วงคล้องคองู หรือนำมามัดงู จะทำให้งูตัวอ่อนหรือหมดแรง ยอมให้ลากไปไหน ๆ ได้แต่โดยดี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเชือกกล้วยเป็นวัสดุที่เหนียวโดยเฉพาะเมื่อถูกน้ำ จากรายงานการวิจัยจากหลายหน่วยงาน ชี้ให้เห็นว่าเส้นใยกล้วยถือเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงที่สุดในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติ มีความต้านทานต่อการสลายตัวด้วยน้ำเค็ม อีกทั้งเส้นใยกล้วยมีความเงามัน และมีสีค่อนข้างเหลือง จึงมีคุณสมบัติเหมาะต่อการนำมาใช้เป็นเส้นใยสำหรับงานถักทอ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานฝีมือได้เป็นอย่างดี

ซึ่งกลุ่มตานีคลองกระจงนี้ ได้นำก้านกล้วยมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็นวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติแทนวัสดุกันกระแทกแบบเดิมที่ประเภทโฟมหรือพลาสติกที่ยากต่อการย่อยสลาย

ก้านกล้วยและกาบกล้วยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการตัดใบขายได้นำมาทำเชือกกล้วยเพื่อใช้ในงานหัตถกรรม ถักเป็นหมวก กระเป๋า พวงกุญแจ กระถางต้นไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อจำหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติจากเส้นใยกล้วยที่ได้จากกาบต้นกล้วยหรือก้านกล้วย นอกเหนือจากใช้ประโยชน์จากใบกล้วยแล้ว โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนของลำต้นกล้วยหรือก้านใบซึ่งแทบจะไม่มีมูลค่ามาพัฒนาให้เป็นงานหัตถกรรมสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

Message us